16 September 2009

The Moveable Impact


In ten years, an estimated 14% of the active working population of the Malmö area will commute to jobs in Copenhagen, making Malmö a major satellite centre for Copenhagen. From November 2000 to November 2007, the number of commuters between Malmö and Copenhagen rose from 2,500 to almost 18,000 per day. The number of commuters over the Bridge is expected to grow to 46,000 in 2017, and to 56,000 in 2025 (including 4,000 students), of whom 4,000 will live in Copenhagen and 48,000 in the Malmö area.
There will soon be more Danes than Swedes commuting from Malmö to Sealand, the Øresund Bridge reports in its latest newsletter. The company’s own analysis and statistics from Ørestat show that the Danes will probably make up the majority in 2005.
The number of Danes who commute from Malmö to Sealand has increased fivefold since 1999 because more and more Danes are moving to Sweden and two out of three of them keep their jobs in Denmark, the newsletter says.

Housing in Malmö is attractive of a high standard and low price and it is easy to get to Copenhagen, even during the rush hour. In additon to this Malmö had 1.4 million visitors staying overnight in 2008 (80% from Sweden) and approx. 4.8 million visitors made a daytrip to Malmö(excluding commuters).
How does this affect the citylife? Does this difference the area and its inhabitants from more "closed" citys and gives it an ephemeral state of existing?If the people that make up the city moves constantly does it make it sustainable in regards to securing a lively city for all hours? A city were the inhabitants can be a part of the city scene and live their lives or does it have a negative impact which retricts peoples life. How to map this..

1 comment:

Dahl og Uhre arkitekter said...

In the Mosaïc – Concept we discussed the impact of movement in this way:

“Den inneboende informationen om det som kan förbinda de två kusterna får ett nytt lyft med ‘det varslade logistiska sammanbrottet’. Begivenheten Metroringen påverkar nu tankarna redan innan den uppstår. Ringen förskjuter trafikbilden från bil till snabbtåg. Denna tillsamman med ett nytt, högt utvecklat nätverk av gång-, cykelbanor och annan kollektivtrafik är det normala år 2040. Nya stads- och landskapsformationer är utvecklade av den avancerade arkitekt- och planläggarmiljön i Øresund. Med världens ögon riktade mot København år 2009 i samband med COP-15 och ett ‘nytt Kyotoavtal’ underskrivet, blir Metroringen Øresunds bärkraftslogo på den ‘trovärdiga karta som återstår att uppritas’. Alla små och stora samhällen är stadsdelar i Landskapsmetropolen och Metroringen öppnar för urban korsprogrammering i stadnätet tvärsöver gränser, allt kan äga rum överallt. Metroringen är en egen upplevelsesvärld och blir i sig själv en företeelse med egna ritualer - ett eget språk. ‘Jag får inte mina kickar i København längre’ kan bli resultatet av nya diversiteter i stationslandskapet. Lätt förflyttning, och en dag på stranden, är goda hjälpare”
(not translated to english yet)

At BAS we discussed movement related to the researcher Oddvar Löfgrens three stages of the impact of the bridge. You ask this intriguing question in your text:
Does this difference the area and its inhabitants from more "closed" cities and gives it an ephemeral state of existing?” When the mosaic text was conceived we actually entered into such and interpretation as “Everything can take place everywhere” in a larger geographical scale. So with a transition to new forms of transport and a smart combination in this new web lies possible undetected life forms and concepts of the city as such. In a way like this with a quote from a friend: “The urbanite has many addresses”.
KE+K